شرکت در مجلس عزاداری شام شهادت امیرالمؤمنین (علیه السلام)

  • محل استقرار آقایان:طبقه بالا
  • محل استقرار خانم ها و کودکان طبقه پایین