همکاری با ما

ایده و تیم داری

ایده ای دارم ودنبال سرمایه گذار برای تجاری سازی آن هستم

هم تیمی بشوم

تخصص و مهارت خاصی دارم و می خوامبه تیم ها اضافه بشوم.

منتور هستم

می خواهم تجربه ام را با تیم هت به اشتراک بگذارم.

سرمایه گذاری میکنم

علاقه مند هستم در کسب و کارهای نو پا سرمایه گذاری کنم.

فرایند رشد و شتابدهی(از ایده تا رشد و گسترش)

حوزه فعالیت های مرکز نوآوری آلاء

بین الملل

تبلیغ دین اسلام در عرصه بین الملل

خانواده

حوزه فرزند آوری و افزایش جمعیت

اقتصاد اسلامی

با اولویت اقتصاد خیر و وقف

خدمات مرکز نوآوری آلاء

فضای کاری

ایده ای دارم ودنبال سرمایه گذار برای تجاری سازی آن هستم

مشاوره

ارائه مشاوره به استارتاپ هل در حوزه مدیریت کسب و کار، بازاریابی دیجیتال، مالی ،حقوقی و منابع.

پشتیبانی فنی

ارائه زیرساخت های فناوری اطلاعات و فناوری های نوین مورد نیاز استارتاپ ها

برگزاری رویداد

برگزاری انواع رویدادهای بوت کمپ، استارتاپ ویکند ، ایده شو، ثینکاتون و ریورس پیچ

سرمایه گذاری

ایجاد پیوند میان سرمایه گذاران خطرپذیر و استارتاپ های مستقر در مرکز و ارائه در زمینه ارزش گذاری استارتاپ ها.

دوره ها