دوره اقتصاد اسلامی _ قصد

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
۴
رایگان!

دوره طلبه تحول آفرین

دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه، مرکز نوآوری آلاء و مدرسه علمیه معصومیه برگزار کرد. رویدادی برای…

۲۱
رایگان!

محتوا

بل یبل یبل

۱
رایگان!