دوره اقتصاد اسلامی _ قصد

بدون امتیاز 0 رای
رایگان!
0
رایگان!

دوره طلبه تحول آفرین

دفتر امور نخبگان و استعدادهای برتر حوزه های علمیه، مرکز نوآوری آلاء و مدرسه علمیه معصومیه برگزار کرد. رویدادی برای…

5
رایگان!

محتوا

بل یبل یبل

1
رایگان!