نظر سنجی از اساتید کارگاه

رویداد شکوفا جمعیت
  • تسلط علمی استاد بر موضوع مطرح شده
  • تعامل با گروه ها ، مدیریت گفتگوها ، انتقال دانش ...
  • کارگاه چطور می‌بود بهتر بود ؟