ثبت نام کارگاه یک‌روزه دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی

به گزارش روابط‌عمومی مرکز نوآوری آلا ثبت نام کارگاه یک روزه دانش افزایی اقتصاد مقاومتی با مشارکت مرکز راهبری اقتصاد اسلامی حوزه های علمیه برگزار می شود.

 دغدغه‌هایی که در این کارگاه قراره تبیین بشه:

🔹 آیا بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی می‌شود، الگوهای جدید و عملیاتی ناظر به صحنه را طراحی کرد؟

🔸آیا اقتصاد اسلامی اصول و مبانی متفاوتی با اقتصادهای متداول در دنیا داره؟

🔹آیا اقتصاد اسلامی توانسته است الگوهای عملیاتی متناسب با مبانی خودش و متناسب با اندیشه‌های اسلامی طراحی کند؟

🔸آیا ما میتوانیم یک اقتصاد جدید رو در دنیا طراحی کنیم؟ انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد چه حرفی برای گفتن دارد؟