گزارش تصویری/برگزاری کارگاه یک‌روزه دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی

کارگاه یک‌روزه دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی در عرصه اقتصاد اسلامی در مرکز نوآوری آلاء برگزار شد.

🔹به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری آلاء کارگاه یک‌روزه دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی با همکاری مرکز راهبری اقتصاد اسلامی حوزه علمیه مورخ پنجشنبه 13 مهرماه 1402 درقم برگزار شد.

در این کارگاه یک روزه بررسی شد:

🔹 آیا بر اساس مبانی اقتصاد اسلامی می‌شود، الگوهای جدید و عملیاتی ناظر به صحنه را طراحی کرد؟

🔸آیا اقتصاد اسلامی اصول و مبانی متفاوتی با اقتصادهای متداول در دنیا دارد؟

🔹آیا اقتصاد اسلامی توانسته است الگوهای عملیاتی متناسب با مبانی خودش و متناسب با اندیشه‌های اسلامی طراحی کند؟

🔸آیا ما میتوانیم یک اقتصاد جدید رو در دنیا طراحی کنیم؟ انقلاب اسلامی در عرصه اقتصاد چه حرفی برای گفتن دارد؟