برگزاری جلسه مشترک مرکز نوآوری آلاء و ستاد پیشرفت جامع منطقه ای

جلسه مشترک همفکری و تعاملی مدیران مرکز نوآوری آلاء و مدیران ستاد پیشرفت جامع منطقه ای

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری آلاء جلسه مشترک همفکری و تعاملی مدیران مرکز نوآوری آلاء و مدیران ستاد پیشرفت جامع منطقه ای برگزار شد.

 

این جلسه با حضور جناب دکتر محسن دوباشی مدیرعامل ستاد پیشرفت جامع منطقه ای، دکتر محسن دنیوی مدیر مرکز نوآوری پیشرفت و جناب آقای فیاضی مدیر مرکز نوآوری آلاء و جمعی از مدیران این دو مجموعه برگزار شد.

در بخشی از این جلسه جناب دکتر محسن دوباشی مدیرعامل ستاد پیشرفت جامع منطقه ای ضرورت های ورود خلاقانه و نوآوری در مسائل مهم و کلان را اینگونه عنوان کرد: برای آنکه بتوانیم مسئله‌های مهم مدنظر دو مجموعه را حل کنیم نیازمند نگاه نوآورانه و خلاقانه هستیم که جنس فناوری‌ها و تحول‌های میدانی را داشته باشد.
مدیرعامل ستاد پیشرفت جامع منطقه ای گفت: لازم است برای تحقق این مهم ظرفیت های مجموعه های همسو در کنار هم قرار بگیرد و بصورت تیم وارد عرصه و کار شوند.
دکتر محسن دوباشی ضمن تاکید بر لزوم بهره گیری از اقدامات نوآورانه، افزود: ما برای آینده برنامه ها و برای اینکه بتوانیم حرکت رو به جلو داشته باشیم باید به سمت ماموریت گرایی روی آوریم و ماموریت‌ها مهم است که همراه با خلاقیت ها و نوآوری های میدانی باشد.
همچنین جناب مجید فیاضی مدیر مرکز نوآوری آلاء ضمن تبیین عرصه های مختلف مرکز، ظرفیت های طرح طلبه تحول آفرین برای اجرای برنامه های مشترک را عنوان کرد.
در ادامه این جلسه چگونگی برگزاری رویدادهای استانی، ملی و بین المللی با محوریت استفاده از ظرفیت های نخبه های حوزوی بررسی شد.
گفتنی است طرح طلبه تحول آفرین سابقا به همت مرکز نوآوری آلاء در قم برگزار شده که برگزاری ملی آن و برای استان های دیگر در دستور کار مرکز قرار دارد.