جلسه تیم ایده ها با مدیر بنیاد آلاء

جلسه هفتگی مدیر محترم بنیاد آلاء با تیم ایده ها در هفته اول تیرماه 1402 برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری آلاء جلسه هفتگی مدیر محترم بنیاد آلاء به عنوان سرمایه‌گذار با تیم ایده های مرشدین ، دایه و نخبه‌شو و با حضور مدیر و معاونین مرکز نوآوری آلاء برگزار شد.

در این جلسه که با حضور اعضای تیم ایده‌ها برگزار می‌شود، مدیر هر تیم نسبت به کلیات طرح، چشم انداز فعالیت های تیمی، عرصه‌های فعالیت، توانمندی‌ها و ظرفیت اثرگذاری در جامعه هدف خود گزارش مبسوطی ارائه می دهند.

در یک ماهه اخیر چهار جلسه با این عنوان و با حضور شانزده تیم ایده منتخب از جمله: یکتا، اسلام پلاس، بوسنی، سازمان جهانی ولایت، سبا، رزقی نو، آرمان، آوای زندگی پاک، تبلیغ نوین و … برگزار شده است.