برگزاری جلسه مشترک با تیم ایده باوفا

اولین جلسه مشترک مدیران مرکز با تیم ایده باوفا در مرکز نوآوری آلاء برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز نوآوری آلاء اولین جلسه مشترک مدیران مرکز با تیم ایده باوفا با موضوع بررسی زمینه های همکاری و تعامل این تیم با مرکز نوآوری آلاء برگزار شد.