جلسه تعاملی مرکز نوآوری آلاء با خیریه ملیکا

جلسه تعاملی مدیران مرکز نوآوری آلاء با مدیر بنیاد خیریه ملیکا در مرکز نوآوری آلاء برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز نوآوری آلاء این جلسه با حضور آقای محمدهادی دهکردی مدیر بنیاد خیریه ملیکا و آقای فیاضی مدیر و حجت‌الاسلام شورورزی معاون شتابدهی مرکز نوآوری برگزار شد.

 

مجید فیاضی مدیر مرکزنوآوری آلاء در ابتدای این جلسه مجموعه اقدامات مرکز در زمینه نوآوری های خیریه و اجتماعی را تبیین نمود.

وی ضمن ارائه گزارش از وضعیت موجود عرصه‌های تخصصی مرکز نوآوری آلاء، شرح مختصری از فعالیت‌های گذشته مدیران هر عرصه تخصصی ارائه نمود.

محمد هادی دهکردی مدیر خیریه ملیکا نیز گزارشی راجع به فعالیت‌های خیریه و نوآوری‌های اجتماعی در امور خیر ارائه نمود.

ایشان عمده رویکرد خیریه ملیکا را در زمینه نوآوری و پویایی در موضوع واسطه‌گری در امور خیریه عنوان کرد.

در ادامه این جلسه ابعاد مختلف و زمینه های همکاری بین مرکز نوآوری آلاء و خیریه ملیکا در قالب نوآوری‌های خیر بررسی شد.