برگزاری اولین جلسه ارزش‌گذاری استارتاپ‌های فرهنگی

اولین جلسه ارزش‌گذاری استارتاپ‌های فرهنگی در مرکز نوآوری آلاء برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز نوآوری آلاء این جلسه با حضور آقای مهدی باختری مدیرعامل شرکت تانک به عنوان داور و آقای فیاضی مدیر و آقای مقاره‌ای و حجت‌الاسلام شوروزی معاون هماهنگی و شتابدهی مرکز نوآوری برگزار شد.

 

در این جلسه ابعاد مختلف دو تیم ایده با نگاه خلق ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی با حضور حجت‌الاسلام دکتر رادمرد مدیر موسسه آرمان (پروژه خشت اول) و جناب آقای گلفشان مدیر تیم ایده شیعه مسلم بررسی شد.

 

گفتنی است، جلسات ارزش‌گذاری استارتاپ های نوآور عموما با نگاه فنآوری، سوددهی در کسب و کار برگزار می‌شود؛ لکن برای استارتاپ های فرهنگی، علاوه بر آن نگاه خلق ارزش های اجتماعی و میزان تاثیر آن در جامعه مد نظر است که این مهم برای اولین بار در مرکز نوآوری آلاء محقق شد.