بررسی همکاری در زمینه پروژه‌های اقتصاد اسلامی

جلسه همکاری در زمینه پروژه‌های اقتصاد اسلامی در مرکز نوآوری آلاء برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز نوآوری آلاء جلسه بررسی همکاری در زمینه پروژه های اقتصاد اسلامی با حضور جناب مهندس لاهیجی دبیر مرکز راهبری اقتصادی و آقای فیاضی مدیر مرکز نوآوری آلاء برگزار شد..

مجید فیاضی مدیر مرکز نوآوری آلاء در ابتدای این جلسه شرح وظایف و اولویت موضوعات در دست اقدام مرکز را در عرصه‌های اقتصاد اسلامی، تبیلغ بین الملل، جمعیت و فرزنداوری و نوآوری خیر تبیین نمود.

 

وی با اشاره به رویکردهای گفتمان ساز در این عرصه‌های تخصصی، حضور فعال طلاب دغدغه و مجموعه های متخصص در موضوعات مذکور را ضروری دانست.

 

بررسی زمینه های همکاری و تعامل بین مرکز نوآوری آلاء و مرکز راهبری اقتصادی در دستور جلسات بعدی قرار گرفت.