اولین کارگاه تکمیلی رویداد یک‌روزه شکوفا با موضوع تبلیغ بین‌الملل آفریقا

اولین کارگاه تکمیلی رویداد شکوفا با موضوع حل مسائل اجتماعی در تبلیغ بین‌الملل برگزار شد.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز نوآوری آلاء کارگاه تکمیلی رویداد یک‌روزه شکوفا با موضوع تبلیغ بین‌الملل ویژه طلاب و مبلغین فعال آفریقایی پنجشنبه 2 شهریور ماه 1402 در مرکز نوآوری آلاء برگزار شد.

در این برنامه آموزشی مساله‌شناسی و ایده‌پردازی، آشنایی با مباحث مربوط به حل مسائل اجتماعی در تبلیغ بین الملل، مناسب با زیست‌بوم کشورهای آفریقایی در قالب تدریس و کارگاه، با راهبری اساتید مجرب تبیین شد.

 این برنامه آموزشی ویژه طلاب فعال و مبلغین پنج کشور آفریقایی و با رویکرد حل مساله و شناسایی ظرفیت های تبلیغی نوین و جذب ظرفیت‌های مردم محور برگزار شد.

گفتنی است، سلسله کارگاه‌های آموزشی و تکمیلی رویداد شکوفا با موضوع تبلیغ بین‌الملل با حضور مبلغین سایر کشورهای آفریقایی ادامه خواهد داشت.