کارگاه یک‌روزه دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی

کارگاه یک‌روزه دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی

گزارش تصویری/برگزاری کارگاه یک‌روزه دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی کارگاه یک‌روزه دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی در عرصه اقتصاد اسلامی در مرکز نوآوری آلاء…
کارگاه یک‌روزه دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی

کارگاه یک‌روزه دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی

ثبت نام کارگاه یک‌روزه دانش‌افزایی اقتصاد مقاومتی به گزارش روابط‌عمومی مرکز نوآوری آلا ثبت نام کارگاه یک روزه دانش افزایی…
برگزاری جلسه با موضوع مشارکت در نوآوری خیر

برگزاری جلسه با موضوع مشارکت در نوآوری خیر

جلسه تعاملی مرکز نوآوری آلاء با خیریه ملیکا جلسه تعاملی مدیران مرکز نوآوری آلاء با مدیر بنیاد خیریه ملیکا در…
بررسی همکاری در زمینه پروژه‌های اقتصاد اسلامی

بررسی همکاری در زمینه پروژه‌های اقتصاد اسلامی

بررسی همکاری در زمینه پروژه‌های اقتصاد اسلامی جلسه همکاری در زمینه پروژه‌های اقتصاد اسلامی در مرکز نوآوری آلاء برگزار شد.…
اولین کارگاه تکمیلی رویداد تبلیغ بین الملل آفریقا

اولین کارگاه تکمیلی رویداد تبلیغ بین الملل آفریقا

اولین کارگاه تکمیلی رویداد یک‌روزه شکوفا با موضوع تبلیغ بین‌الملل آفریقا اولین کارگاه تکمیلی رویداد شکوفا با موضوع حل مسائل…
جلسه با مدیر مرکز نوآوری ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای

جلسه با مدیر مرکز نوآوری ستاد پیشرفت جامع منطقه‌ای

برگزاری جلسه مشترک مدیران آلاء و دبیر رویداد ملی نوپیا جلسه همفکری مدیران مرکز آلاء و مدیر مرکز نوآوری پیشرفت…
برگزاری رویداد شکوفا با موضوع تبلیغ بین‌الملل آفریقا

برگزاری رویداد شکوفا با موضوع تبلیغ بین‌الملل آفریقا

برگزاری رویداد شکوفا با موضوع تبلیغ بین‌الملل آفریقا رویداد یکروزه شکوفا با موضوع حل مسائل اجتماعی در تبلیغ بین‌الملل ویژه…
برگزاری اولین جلسه ارزش‌گذاری استارتاپ‌های فرهنگی

برگزاری اولین جلسه ارزش‌گذاری استارتاپ‌های فرهنگی

برگزاری اولین جلسه ارزش‌گذاری استارتاپ‌های فرهنگی اولین جلسه ارزش‌گذاری استارتاپ‌های فرهنگی در مرکز نوآوری آلاء برگزار شد. به گزارش روابط…
جلسه تیم ایده ها با مدیر بنیاد آلاء

جلسه تیم ایده ها با مدیر بنیاد آلاء

جلسه تیم ایده ها با مدیر بنیاد آلاء جلسه هفتگی مدیر محترم بنیاد آلاء با تیم ایده ها در هفته…
اکران مستند لاتارینو در مرکز نوآوری آلاء

اکران مستند لاتارینو در مرکز نوآوری آلاء

اکران مستند لاتارینو در مرکز نوآوری آلاء اولین برنامه اکران مستند با حضور کنشگران عرصه نوآوری و اکوسیستم استارتاپی و…