شرکت در جشن میلاد امیرالمومنین (ع)

  • محل استقرار آقایان: طبقه منفی 1
  • محل استقرار خانم ها و کودکان طبقه همکف