روز
ساعت
دقیقه

حجت الاسلام و المسلمین قنبرزاده

لینک ورود به صورت مجازی:

https://meet.ala.org.ir/b/aal-ycv-iyf-np4

راه های ارتباطی با مرکز نوآوری آلاء